Katolska Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogården

Katolska kyrkogården betraktades fram till ungefär 2008/2009 som fullbelagd. En omfattande inventering av katolskakyrkogårdens gravplatser har pågått sedan våren 2009. Nu börjar vi se resultatet av detta arbete. För att en gravplats ska kunna återtas krävs enligt lag att den skyltas i 24 månader, alltså två år. Först skyltas graven i 12 månader med anmodan om att anhöriga ska kontakta förvaltningen.  Därefter "grönskyltas" graven som återtagen ytterligare 12 månader. Graven återupplåtes dock inte förrän dessa 12 månader har gått.

 

Vi börjar nu kunna återta fler gravplatser och kan därför också återupplåta gravplatser till anhöriga som önskar begrava sina avlidna hos oss. För att få en grav på katolska kyrkogården krävs att man är katolik eller att man är eller var gift med en katolik.

Söker du en grav på katolska kyrkogården?

Du kan söka på namn på www.gravar.se. Där publiceras alla gravsatta som finns i vårt register med namn och födelse- och dödsdatum.

 

 

 

 

GRAVSKÖTSEL

Förvaltningen skickar varje vår (mars/april) ut räkningar för basskötsel. Eftersom katolska kyrkogården är en enskild begravningsplats tar vi ut en basskötselavgift av samtliga gravrättsinnehavare. Den är för närvarande (jan 2012) 450kr per år, något lägre för urngravar och barngravar. Denna avgift ska täcka den övergripande skötseln på kyrkogården, såsom gräsklippning, ogräsrensning, trädvård, lövblåsning, snöröjning och sophämtning. Det ingår ingen plantering i denna avgift. Om man önskar blomsterplantering rekommenderas att man kontaktar en firma.

GRAVRÄTT

En gravrätt gäller 25 år efter senaste gravsättning. Därefter kan en gravrätt  förnyas till en administrativ kostnad av 250kr/år, vanligtvis för 10 år i taget.

När det gäller äldre gravar och gravrätter kan andra vilkor vara inskrivna i gravbrevet.
 

Gröna huset - förvaltningskontor 

Gröna huset finns direkt till vänster vid grind 6 på Norra begravningsplatsen.

 

Expeditionen bemannas av i första hand expeditionsansvarige/vaktmästare

Jan-Ola "Joax" Axelsson.

 

Renoveringen av Gröna huset skedde i samarbete med Stockholm Katolska stift, se www.katolskakyrkan.se. 

 

Den övergripande skötseln av Katolska kyrkogården, inklusive grävning av gravar, ligger på Stockholms kyrkogårdsförvalning.

 

Administrationen ansvarar, som tidigare, Stiftelsen Katolska kyrkoågrden i Stockholm för.

Blomsterhandeln på katolska kyrkogården har upphört. Vi hänvisar till närliggande blomsterhandlar för plantering och blominköp.