Katolska Kyrkogårdsförvaltningen

Begravning

Katolsk begravning

När en katolik avlidit, kontakta en begravningsbyrå så snart som möjligt. Katolska kyrkan har inga egna begravningsbyråer och kyrkogårdsförvaltningen rekommenderar ingen specifik. Vårt råd är att ta den byrå som ligger närmast eller fråga vänner och bekanta om rekommendationer. Tveka inte heller att ringa runt och fråga flera olika begravningsbyråer. Detta både för att jämföra priser och för att hitta personer man får förtroende för.

När anhöriga bestämt sig för en begravningsbyrå, berätta att man önskar katolsk begravning. Om den avlidne tillhörde och var aktiv i en viss församling är det lämpligt att därefter kontakta den präst man önskar ska förrätta jordfästningen. Om man inte har någon specifik präst i åtanke, kontakta församlingen och be om hjälp att boka tid med en präst.

Om den avlidne var katolik men av olika skäl inte fanns registrerad i någon av de katolska församlingarna är det inte skäl till att inte få en katolsk begravning om det var den avlidnes önskan. Ta reda på vilken katolsk församling den avlidne tillhörde geografiskt via www.katolskakyrkan.se (sök efter församlingar) eller kontakta kyrkogårdsförvaltningen så hjälper vi till med att boka präst.