Välkommen till

Katolska Kyrkogårdsförvaltningen!

Det är vi som ansvarar för Katolska kyrkogården på Haga Norra (Norra begravningsplatsen). På vår hemsida finns information om kyrkogården, om katolska begravningar samt vad som gäller i fråga om gravrätter och gravunderhåll. Katolska kyrkogårdsförvaltningen drivs i stiftelseform och i förvaltningen finns en administratör som också fungerar som kapellvaktmästare. Arbetet leds av stiftelsens ordförande.

 

Du är välkommen att kontakta oss på telefon och via mail om du inte hittar svaret på dina frågor här, eller önskar få något förtydligat.

 

Begravning

Vårt råd är att ta den byrå som ligger närmast eller fråga vänner och bekanta om rekommendationer.

 

Kyrkogården

För att få en grav på katolska kyrkogården krävs att man är katolik eller att man är eller var gift med en katolik.

 

Sankt Josefs kapell

Katolska kapellet ligger mitt på kyrkogården och kan bokas för katolska begravningar.

 

Kontakt

Du kan nå oss både via telefon och epost. På vår kontaktsida har vi även ett kontaktfomulär som du kan fylla i.

Mariamonumentet

Consolatrix Afflictorum

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Bland det värsta som kan drabba någon är att förlora ett barn. Ibland sker detta på grund av att barnet föds alldeles för tidigt och därför inte överlever. När föräldrar önskar begrava ett för tidigt fött avlidet barn kan det för en del kännas som för mycket med en gravplats med gravsten och namninskription. Ändå vill man känna att barnet vilar i frid.


Därför har vi anlagt en särskild plats där för tidigt födda avlidna barn kan begravas, men där platsen för det enskilda barnet inte märks ut. På denna plats finns en sten med en Mariastaty, omgärdad av ett sirligt järnstaket.

 

Madonnan har fått namnet Consolatrix afflictorum, alltså

De bedrövades tröst, ur den Lauretanska litanian. Den 28 oktober 2014 invigdes detta monument

Läs mer om Kyrkogården