Välkommen till

Katolska Kyrkogårdsförvaltningen

Här finns information om kyrkogården, om katolska begravningar samt vad som gäller i fråga om gravrätter och gravunderhåll. Stiftelsen Katolska Kyrkogården I Stockholm drivs i stiftelseform och i förvaltningen finns en administratör som också fungerar som kapellvaktmästare, och som ansvarar för kontakten med Norra begravningsplatsen. 

Du är välkommen att kontakta oss på telefon och via mail om du inte hittar svaret på dina frågor här, eller önskar få något förtydligat.

 

Begravning

Vårt råd är att ta den byrå som ligger närmast eller fråga vänner och bekanta om rekommendationer.

 

Kyrkogården

För att få en grav på katolska kyrkogården krävs att man är katolik eller att man är eller var gift med en katolik.

 

Sankt Josefs kapell

Katolska kapellet ligger mitt på kyrkogården och kan bokas för katolska begravningar.

 

Kontakt

Du kan nå oss både via telefon och epost. På vår kontaktsida har vi även ett kontaktfomulär som du kan fylla i.

Mariamonumentet

Consolatrix Afflictorum

Bland det värsta som kan drabba en människa är att förlora ett barn. Ibland sker detta på grund av att barnet föds för tidigt och därför inte överlever. När föräldrar önskar begrava ett för tidigt fött avlidet barn kan det för en del kännas som för mycket med en gravplats med gravsten och namninskription. 

Därför har vi anlagt en särskild plats där för tidigt födda, avlidna barn kan begravas, men där platsen för det enskilda barnet inte märks ut. På denna plats finns ett Mariamonument omgärdad av ett sirligt järnstaket.

Madonnan i monumentet har fått namnet Consolatrix afflictorum, alltså De bedrövades tröst, ur den Lauretanska litanian. Monumentet invigdes hösten 2014. Idag ligger ett tiotal barn begravda här.

Läs mer om Kyrkogården