Kapellet

Katolska kapellet ligger mitt på kyrkogården och kan bokas för katolska begravningar.

Kapellet rymmer max 60 gäster. Endast stolar, inga bänkar.

Enkel liten orgel finns, ej piano. Eluttag finns om man önskar medtaga cd-spelare eller liknande. (Finns ej att låna.)

Kransställningar finns.

Cecilior (katolska psalmböcker) finns.

För prästen eller diakonen:
Sakristian är liten och ibland lite kylig.

Om man har särskilda önskemål kontakta kyrkogårdsförvaltningen i förväg.