Kyrkogårdens historia

 

1783 bildades katolska församlingen i Stockholm. Fram till 1849 fanns ingen speciell kyrkogård för katoliker i Sverige utan de begravdes helt enkelt på stadens övriga kyrkogårdar. Det finns en speciell historia kring hur katolska kyrkogården kom till. I början av 1840-talet förliste en svensk båt vid Portugals kust. Olyckan krävde 200 svenskars liv. Den svenska regeringen ansökte till den portugisiska regeringen om ett eget kyrkogårdsområde för de omkomna, vilken även i framtiden skulle fungera som svensk begravningsplats. Förhandlingar fördes och den portugisiska regeringen la fram förslaget att den svenska regeringen då skulle se till att det anlades en kyrkogård för katoliker i Sverige. Av den anledningen finns en svensk kyrkogård i Portugal och en katolsk kyrkogård i Stockholm.

 

24 juli 1849 ägde den första begravningen rum på Norra begravningsplatsen. Det var församlingens dirigent av kyrkokören som begravdes. Efter en tid gjordes den Romersk Katolska kyrkogården om och samtidigt byggdes den ut, vilket gjorde den mer attraktiv än den varit från början. Centralt står är ett krucifix (kors) som har blivit en samlingspunkt där man tänder ljus och sätter blommor med tanke på de som är begravda i andra länder.

 

Tack vare gåvor kunde man 24 maj 1900 börja bygga ett kapell. Det byggdes i kalksten från Gotland efter ritningar från professor Clasons arkitektkontor.

 

Kyrkogården är 1,3 hektar till ytan och den ägs av de katolska församlingarna i Stockholm.

 

Under Allhelgonahelgen råder stor aktivitet på den katolska kyrkogården. Så gott som alla gravar är smyckade med ljus. Seden, att tända ljus för de avlidna, ansågs förr som typisk "katolsk" men med åren har det blivit en allmän sedvänja på landets kyrkogårdar. Typiskt för den katolska kyrkogården är den andakt med efterföljande procession bland gravarna som äger rum varje år.

 

all information tagen från: http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Begravning-och-kyrkogardar/Kyrkogardar-och-begravningsplatser/Stockholms-begravningsplatser1/Norra-begravningsplatsen/