Det så kallade "Gröna huset" ligger vid grind 3 på Norra Begravningsplatsen. (Se även kartan - Hitta hit)

Vi har flyttat

Under september 2014 flyttade kyrkogårdsförvaltningen till Gröna villan på katolska kyrkogården. Detta innebär att vi inte längre har något kontor i Sankta Eugenias lokaler utan att förvaltningskontoret kommer från och med nu att finnas på katolska kyrkogården i Solna.

Post adresseras till:

Katolska kyrkogårdsförvaltningen
Solglimtsvägen 1-3
171 48 Solna

Förvaltningen kommer under en övergångsperiod ha kvar ett postfack i Sankta Eugenia.

Telefon och epost kommer vara desamma. 

Expeditionen kommer bemannas av i första hand expeditionsansvarige/vaktmästare
Jan-Ola "Joax" Axelsson.

Renoveringen av Gröna huset har skett i samarbete med Stockholm Katolska stift, se www.katolskakyrkan.se

Den övergripande skötseln av Katolska kyrkogården, inklusive grävning av gravar, ligger numera på Stockholms kyrkogårdsförvalning.

Administrationen ansvarar, som tidigare, Stiftelsen Katolska kyrkoågrden i Stockholm för.

2009 upphörde blomsterhandeln på katolska kyrkogården. Vi hänvisar till andra närliggande (eller andra) blomsterhandlar för plantering och blominköp.