Gröna huset - förvaltningskontor 

Fram till sommaren 2014 hade katolska kyrkogårdsförvaltningen sitt kontor Sankta Eugenias lokaler. Sedan september 2014 finns förvaltningskontoret på katolska kyrkogården i Solna.

Gröna huset finns direkt till vänster vid grind 6 på Norra begravningsplatsen.

Post adresseras till:

Katolska kyrkogårdsförvaltningen
Solglimtsvägen 1
171 48 Solna

Expeditionen bemannas av i första hand expeditionsansvarige/vaktmästare

Jan-Ola "Joax" Axelsson.

Renoveringen av Gröna huset skedde i samarbete med Stockholm Katolska stift, se www.katolskakyrkan.se

Den övergripande skötseln av Katolska kyrkogården, inklusive grävning av gravar, ligger på Stockholms kyrkogårdsförvalning.

Administrationen ansvarar, som tidigare, Stiftelsen Katolska kyrkoågrden i Stockholm för.

2009 upphörde blomsterhandeln på katolska kyrkogården. Vi hänvisar till närliggande blomsterhandlar för plantering och blominköp.