Renoveringen av Sankt Josefs kapell är avslutad

Sommaren 2020 blev renoveringen av kapellets fasad och tak färdig.

Kyrkogårdsförvaltningen tackar för alla bidrag, stora som små, men också Stockholms katolska stift och Länsstyrelsen som stöttat renoveringsprojektet.

Katolska Kyrkogårdsförvaltningen


Välkommen till Katolska kyrkogårdsförvaltningen. Det är vi som ansvarar för Katolska kyrkogården på Haga Norra (Norra begravningsplatsen).
På vår hemsida finns information om kyrkogården, om katolska begravningar samt vad som gäller i fråga om gravrätter och gravunderhåll.

Katolska kyrkogårdsförvaltningen drivs i stiftelseform och i förvaltningen finns en administratör som också fungerar som kapellvaktmästare. Arbetet leds av stiftelsens ordförande.

Du är välkommen att kontakta oss på telefon och via mail om du inte hittar svaret på dina frågor här, eller önskar få något förtydligat.

 

Mariamonumentet Consolatrix Afflictorum

 

  

 

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Bland det värsta som kan drabba någon är att förlora ett barn. Ibland sker detta på grund av att barnet föds alldeles för tidigt och därför inte överlever.

När föräldrar önskar begrava ett för tidigt fött avlidet barn kan det för en del kännas som för mycket med en gravplats med gravsten och namninskription. Ändå vill man känna att barnet vilar i frid.
Därför har vi anlagt en särskild plats där för tidigt födda avlidna barn kan begravas, men där platsen för det enskilda barnet inte märks ut. På denna plats finns en sten med en Mariastaty, omgärdad av ett sirligt järnstaket.

Madonnan har fått namnet Consolatrix afflictorum, alltså De bedrövades tröst, ur den Lauretanska litanian.


Den 28 oktober 2014 invigdes detta monument
 

 

Vi flyttade till Solna

Under september 2014 flyttade kyrkogårdsförvaltningen till Gröna villan på katolska kyrkogården. Detta innebär att vi inte längre har något kontor i Sankta Eugenias lokaler utan att förvaltningskontoret finns på katolska kyrkogården i Solna. 

Post adresseras till:

Katolska kyrkogårdsförvaltningen
Solglimtsvägen 1-3

171 64 Solna

Telefon och epost kommer vara desamma.